"เสียดายภูมิปั๋ญญา ๖"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๒/๔/๒๕๕๘

********

"เสียดายภูมิปั๋ญญา ๖"

...

บ้านแพะคงฮู้...ว่าครูมีหลาย...ครูญิ๋งครูจาย...หลากหลายอยู่ใกล้

ครูภูมิปั๋ญญา...นั่นหนาอยู่ได้...ใจ่อยู่สบาย...ปี่น๊อง

"ครูสนธยา"... "ครูนา"อยากฮ้อง...เป๋น"ครูก้าขาย"...แต๊นา

ของกิ๋นมากล้น...ตี่คนใฝ่หา...สดแห้งนานา...สรรหามาใกล้

ขาดเหลืออะหยัง...คาดหวังสั่งได้...เซาะหาเร็วไว...ใส่ต๊อง

เหล้าเบียร์น้ำแข็ง...แม่แลงบอกน๊อง...อย่าลืมซื้อบ้าน..."อานา"

กำกิ๋นแม่เจ๊า...กั้บข้าวกั้บปล๋า...บ่อเกิ๋นราคา...ซื้อหากั๋นได้

ยามวันต้นปี๋...เปิ่นมีแบ่งไหว้...คืนก่าก๋ำไฮ...มากนัก

เลี้ยงเหล้าเลี้ยงปล๋า...ไผมาก็ตั๊ก...ฮ้องกวักยกไหว้...วันทา

เชิญกิ๋นม่วนล้ำ...ร้องลำกั๋นหนา...เจ๊าจ๋นอำลา...เถิงเกิ่งคืนได้ ๆ

...

ภูมิปั๋ญญาด้านก๊าด้านขาย ร้านสะดวกซื้อฮยังอาย...บ่อได้ก่าโฆษณาเน่อ...บอกกล่าวกั๋นไว้แถมกู้นึ่งเบาะดายครับ...

...

"พี่หนาน"

เขียนเมื่อ 25/03/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ใหญ่

ที่แวะมาอ่านและให้กำลังใจมากครับผม