ขอทรงพระเจริญ​


ขอทรงพระเจริญ

กระต่ายใต้เงาจันทร์

ทวยเทพไท้ร่วมร้องสรรเสริญ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาทรงพระเจริญทั่วหล้า

ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของประชา

พระกริยาอริยาบท ทรงงดงาม

ณ.ที่ใดมีเรื่องราวเข้าช่วยเหลือ


ทรงจุนเจือทุกดินแดนแผ่นดินสยาม

ปวงประชาสุขใจทุกนิยาม

ชาวสยามร่วมใจถวายพระพร


ร้อยดวงใจก้มลงกราบแทบพระบาท

อภิวาท จากดวงจิต ประภัสสร

ประณตน้อมก้มกราบจากบวร

ผ่านอักษรขอพระองค์...ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ฤทธิชัย แกมนาค และนางสุภัชชา พันเลิศพาณิชย์(นามปากกา กระต่ายใต้เงาจันทร์)และครอบครัวแกมนาค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทกลอนกระต่ายใต้เงาจันทร์ความเห็น (1)


สองเมษาเวียนมาบรรจบครบหกสิบ
ทั่วทุกทิศปลื้มใจไทยทั้งผอง
เทิดพระเกียรติเหนือเกล้าล้านใจปอง
ต่างแซ่ซ้องขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

นงนาท สนธิสุวรรณ

๒ เมษายน ๒๕๕๘

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/588328