คณะนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ณ เพิร์ท ได้ร่วมกันสร้างสรรค์บอร์ดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ พวกเราได้ช่วยจัดทำบอร์ดร่วมกับสมาคมไทย-ออสเตรเลียประจำมลรัฐออสเตรีเลียตะวันตก โดยจะจัดนิทรรศการในห้องสมุด 2 แห่งในเมืองเพิร์ท บรรยากาศการจัดทำบอร์ดค่อนข้างสนุกสนาน ทุกคนช่วยกันอย่างตั้งใจด้วยความภาคภูมิใจในการได้เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชอัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นรักและเทอดทูนของปวงชนชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในดินแดนไทย และต่างประเทศ นอกจากนี้ เรายังได้จัดภาพราชวงศ์ อาคันตุกะจาก 25 ประเทศที่ทรงร่วมเข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดีแก่ในหลวงของเรา อันเป็นภาพที่งดงาม และหาค่าที่สุดมิได้

ในเวลา 6 ชั่วโมงเต็มพวกเราทุกคนไม่รู้สึกเหนื่อยเลย แต่รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่นิทรรศการนี้แก่ชาวออสเตรเลีย