วันศุกร์ที่ 10-10-47  คุณหมอนาฎพธูมาปรึกษาเรื่องการดูแลผู้ป่วยวัณโรค      ขณะนี้สถาบันมีทั้งโครงการของTUC โดยหมอวิโรจน์ทำเรื่องDOT    หมอนาฏพธูทำระบบSurveillance     และโครงการวิจัยโดยหมอวีรวัฒน์ที่ใช้งบประมาณของประเทศไทย

ดิฉันเคยมอบให้หัวหน้างานอายุรกรรมไปคุยกันเพื่อให้การดูแลไม่แยกส่วน      เข้าใจว่าการสื่อสารยังไม่ดีพอทำให้มีการดูแลผู้ป่วยเป็นส่วนๆและแต่ละคนยังไม่เห็นภาพรวมที่ชัดเจนเป็นภาพเดียวกัน

คุณหมอนาฎพธูที่ป็นเจ้าของงานได้วางระบบที่ดิฉันอ่านแล้วคิดว่าสมบูรณ์แล้ว     ตั้งแต่การลงทะเบียน  การติดตาม  มาตรฐานการรักษา  การใช้DOT    การติดตามผู้ที่สัมผัส  การคัดกรองโดยมีกลุ่มการพยาบาลที่แข็งแกร่งเป็นผู้ร่วมคิดและดำเนินการ

ดิฉันขอบคุณและให้กำลังใจน้องที่ตั้งใจวางระบบและยังให้เวลาไปดูเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาเรื่องผลTuberculinในช่วงบ่ายๆ     ดิฉันสัญญาที่จะประสานให้ ทั้งด้านแพทย์     หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล     และการดูแลเรื่องสวัสดิการของผู้ที่ทำงานค่ะ

คุณหมอนัดว่าเราจะคุยกันหลังปีใหม่    แต่ดิฉันจะพยายามคุยกันก่อนหรือเชิญหัวหน้าโครงการย่อยมาคุยตามประสาไม่ใช่วัยรุ่น แต่ใจร้อนค่ะ