จรเข้หางยาว ทางดอกสร้อย

จรเข้หางยาว ทางดอกสร้อย

ผู้แต่ง หลวงประดิษฐ์ไพเราะ

หน้าทับ ปรบไก่ สามชั้น

ท่อน 1

- ลดช       ลชฟร      ฟชลฟ     ชล -        - ลลล       - -         ดรฟร       ดล -

---         - ชชช       - -        - -        -- ฟร       ดล --      ดชดล       รดฟร

---         - รรร        ดล -        รฟ -        -- ฟด       รฟ --     ลชฟช      ลด -

---         - ลลล       ลชฟร      - -        ลฟชล      - -         ดรฟร       ดล -

ท่อน 2

- -        ---         -- รร        ฟชฟฟ     ----         ฟรดล      ชลดล       ชฟ -

----         ลฟชล      ดลชล       ดรดร       ฟรดล      ชฟรฟ      ดฟชล      ดช -

- -        ชลดร       ฟชฟร      - -        ----      ดลชฟ      ชฟรด      ลดรฟ

---        - ฟฟฟ     มรดร       มฟชล      -- ชด       ----      ลชฟร      - -

ท่อน 3

- -        ....            - -        ....            ---        - -         - --      - -

-- ดล       -- ดช       -- ลฟ       -- ชร        -- ฟด       -- ฟร       -- ชฟ       -- ลช

----      - -        ----      รชฟร       ฟลดร      ดรฟช      ฟลชฟ     ลชฟร

ดรดล       ดลชฟ      ลชฟช      ลด -        รดฟร       - -        -- ดช       ฟลชฟ    

  ที่มา ภิชาติ เลณะสวัสดิ์. 2536. รวมบันทึกเพลงไทย . กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์ ( 156-157 )

เอกสารประกอบ http://gotoknow.org/file/nursing/PDFFD.tmp.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับดนตรีไทย

คำสำคัญ (Tags)#ดนตรีไทย#โน๊ตเพลงไทย#จรเข้หางยาว

หมายเลขบันทึก: 58746, เขียน: 11 Nov 2006 @ 19:22 (), แก้ไข: 30 Jul 2013 @ 11:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.26.45.77
เขียนเมื่อ 

ช หางยาวๆ