ดิฉันได้รับการแจ้งจากสำนักงานจัดการความรู้ของกรมควบคุมโรค    ให้ไปรับรางวัลการจัดการความรู้ที่มีทีมงานดีและมีการนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กร     และเชิญให้ไปเป็นวิทยากรพูดเรื่องการจัดการความรู้ ประสบการณ์จริงของหน่วยงานกรมควบคุมโรค

ดิฉันรู้สึกภูมิใจแทนคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมทำงานและตั้งใจแสดงผลงาน     สามารถให้คณะกรรมการกรมเห็นผลงานของเรา

ในสถาบันเรามีการจัดการความรู้ที่อาศัยเรื่องHAเป็นการสื่อสาร   ไม่ให้เจ้าหน้าที่รู้เรื่องศัพท์ของKMมากนักเพราะกังวลว่าจะสับสน     เราใช้ CQIเป็นเครื่องมือสื่อสาร    หลังจากได้HAแล้วเราจึงได้เริ่มให้รู้จักเครื่องมือใหม่ๆของKM

ดิฉันฝันที่จะให้หมอศุภมิตร  รองกิตติ และหมอธนรักษ์ที่เป็นKey  Success  Factor  รู้เรื่องKMเป็นภาพเดียวกับที่ดิฉันคิด    โดยไม่เน้น Technology และ Tool มากนัก    แต่ไปเน้นที่ People และProcess เหมือนที่อาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืดและ อาจารย์น.พ.วิจารณ์  พานิชได้สอนไว้    ทำให้เราคิดไปทางเดียวกันเวลามีการประชุมเรื่องKMของกรมที่ดิฉันจะค่อนข้างจะเห็นว่าเรายังคิดต่างกันอยู่

อย่างไรก็ตาม ดิฉันคิดว่าKMเป็นเครื่องมือคุณภาพที่ดีมากๆ     แต่ค่อนข้างทำยากเพราะขัดกับกิเลศมนุษย์ที่ชอบมองแต่จุดเสียของผู้อื่นและเห็นแต่จุดดีของตัวเอง       คงต้องค่อยๆขัดเกลาโดยฝึกให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร       ดิฉันเคยอบรมODกับอาจารย์สันทัดทำให้มอง KM= OD+Management      ดิฉันจำแผ่นใสสุดท้ายที่มีแต่ความว่างเปล่าและมีจุดสีดำเล็กๆและอาจารย์ถามพวกเราว่าเห็นอะไรจากแผ่นภาพนี้    ทุกคนตอบเหมือนกนคือเห็นจุดสีดำ     เมื่ออาจารย์เฉลยเราก็ได้แต่หัวเราะกัน พร้อมบอกกับพวกเราว่าจุดขาวมีตั้งมากมายทำไมไม่เห็นกัน

ดิฉันจะได้ไปลปรรกับ สคร อีกสองแห่งซึ่งเข้าใจว่าคงได้รางวัลเหมือนเรา        คงจะทำให้ดิฉันเห็นมิติของการมองเรื่องKMกว้างขึ้นมากค่ะ    แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นตารางของการประชุมสัมมนาซึ่งจะจัดปลายเดือนพย.นี้ค่ะ

ดิฉันจะพยายามเก็บภาพมาฝาก   เข้าใจว่าหนูเล็กศุภลักษณ์และหมอหน่อยประธานKMคนใหม่กำลังเฟ้นหาเรื่องที่จะไปนำเสนอเป็นBest Practice ค่ะ