ความเห็น 1836766

กิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการในหลวง

นศท.พิเชษ สินทอง
IP: xxx.180.19.243
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้ายอมสละชีพได้เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาส กษัตริย์