คอมพิวเตอร์คืออะไร ทำงานอย่างไรและมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

คอมพิวเตอร์คืออะไร ทำงานอย่างไรและมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

เมื่อ จันทร์, 07/06/2010 - 21:11 | แก้ไขล่าสุด จันทร์, 07/06/2010 - 21:11| โดย stn37279

Wink คอมพิวเตอร์คืออะไรSmile

คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องหรือสิ่งประดิษฐ์ที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นในด้านการคิดคำนวณ

สามารถจดจำข้อมูลปฏิบัติงานตามคำสั่งและทำการตัดสินใจเลือกได้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยเหลืองานที่ซับซ้อน

ยุ่งยากหรืองานที่มีปริมาณมาก ให้สำเร็จถูกต้อง แม่นยำ ภายในระยะเวลารวดเร็ว

Wink คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรSmile

คอมพิวเตอร์เริ่มต้นการทำงานโดยการนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆ แล้วแต่ชนิดและลักษณะ

ของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป เมื่อนำข้อมูลเข้ามาในคอมพิวเตอร์จากขั้นตอนการรับข้อมูลเข้าแล้ว คอมพิวเตอร์จะดำเนินการประมวลผล

กับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งการประมวลผลอาจกระทำได้หลายรูปแบบ หลังจากนั้นจะนำ

ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลมาแสดงให้ผู้ใช้ทราบ ผ่านทางอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปจะแสดงผ่านทาง

อุปกรณ์จอภาพ เรียกว่า "มอนิเตอร์" (monitor) หรือจะพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

(Printer)

Winkคอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรSmile

1.ใช้ในด้านการศึกษา

2.ใช้สร้างความบันเทิงความบันเทิง

3.ใช้ในด้านการเงิน การธนาคารและบัญชี

4.ใช้ในด้านการสื่อสารและคมนาคม

5.ใช้ในด้านศิลปะและการออกแบบ

6.ใช้ในการแพทย์

7.ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และเคมี

8.ใช้ในการพิมพ์เอกสาร

9.ใช้ในด้านงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

10.ใช้ในงานราชการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คอมพิวเตอร์คืออะไร ทำงานอย่างไรและมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรความเห็น (0)