กฎหมายราชทัณฑ์ ตอน กฎหมายคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม

ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ของประเทศต่างๆ ที่มีการนำโปรแกรมคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม หรือโปรแกรมช่วยเหลือเหยื่อและพยานมาใช้ในงานราชทัณฑ์ เช่น กรมราชทัณฑ์ของ USA แคนาดา สก็อตแลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ UK ไอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ต่างก็มีกฎหมายคุ้มครอง เหยื่ออาชญากรรม นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรมรองรับการดำเนินงานเป็นการเฉพาะ สำหรับกฎหมายคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม ที่นำเสนอในบทความนี้ ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรมของกรมราชทัณฑ์ มลรัฐอินเดียน่า USA โดยจักได้กล่าวถึง โครงสร้างกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้......


ความเห็น (0)