ดร. โสภณ ภูเก้าล้วน


Assistant Professor
Human Resource Development Center ( contact.0811010549 )
Username
dr_sopone
สมาชิกเลขที่
11656
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติ  ดร.  โสภณ  ภูเก้าล้วน 

Dr. Sopone  Phukowluan , Ph.D

tel.0811010549

 1.          การศึกษา 

 1.1         ปริญญาตรี  กศ.บ. – วิทยาลัยการศึกษาบางแสน

1.2          ปริญญาโท  MA - SOCIAL  PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY  OF  

                TEXASAUSTIN, TEXAS, U.S.A. 

1.3.         ปริญญาโท  MA - EDUCATIONAL  PSYCHOLOGY,  UNIVERSITY 

                OF   COLORADO,BOULDER,COLORADO, U.S.A.

1.3          ปริญญาเอก  Ed. D. - EDUCATIONAL  ADMINISTRATION, 

                UNIVERSITY  OF  COLORADO, BOULDER, COLORADO, U.S.A.

 1.4         ปริญญาเอก  Ph.D. - MANAGEMENT   PSYCHOLOGY,  

                UNIVERSITY  OF  MINNESOTA , MINNEAPOLIS ,  

                 MINNESOTA , U.S.A.  

2.      ประสบการณ์ 

2.1          ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม  กองทัพอากาศสหรัฐ ( 8  ปี )

2.2          หัวหน้าแผนกพัฒนาพนักงาน  บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย ( 3  ปี )

2.3          ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (3  ปี )    

2.4          ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ (ทรัพยากรบุคคล)  บริษัทโรบินสันกรุ๊ปออฟคัมปะนี ( 5  ปี ) 

2.5          กรรมการบริหาร(ทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน)บริษัทเจริญศรีคอมเพล็กซ์  จำกัด (3  ปี )

 

2.6          กรรมการบริหาร บริษัทมีเดีย  ออฟ  มีเดีย จำกัด (มหาชน)( 3  ปี ) 

 

2.7          ผู้อำนวยการบริหาร  และพัฒนาบุคคล บริษัท  ซัมมิทโอโตอินดัสตรีส์กรู๊ฟ  จำกัด ( 2  ปี )

 

2.8          ที่ปรึกษา  บริษัท  มอนซานโต้  ไทยแลนด์  จำกัด  (3  ปี )

                -บริษัท  เซนโซ่  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (5  ปี)  

                -บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  จำกัด (มหาชน) (3ปี)                                   

                -บริษัท  แอ๊ดด้า  (ประเทศไทย)  จำกัด  ( 3  ปี )                                   

                -บริษัท  โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต  จำกัด ( 4  ปี )

                 -บริษัท  ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)  จำกัด  (4  ปี)

 2.9          อาจารย์พิเศษประจำวิชา  จิตวิทยาอุตสาหกรรม โครงการปริญญาโท    

                 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  พระนคร

3.    ตำแหน่งปัจจุบัน

3.1     กรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

3.2        กรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  กำแพงแสน  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

3.3        ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


 

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเดือนปีเกิด    :     9  มกราคม  2488

สถานที่เกิด      :    กระบี่ , ประเทศไทย

สถานภาพ       :    สมรส , บุตร  6  คน

ภูมิลำเนา        :    16/3  ถนนนาเตย  ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ประเทศไทย    

สถานที่ติดต่อ   :    16/3  ถนนนาเตย  ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ประเทศไทย

เบอร์โทร        :          081– 1010549

 Email  Address      :                 dr.sopone@hotmail.com

 Website                    :                 http://gotoknow.org/blog/sopone1

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATION 

B.Ed.   -   Science  Teaching, Srinakharinwirot  University

M.A.     -   Social  Psychology,University  of  Texas, U.S.A.

M.A.     -   Educational  Psychology, University  of  Colorado.

Ed.D.    -   Educational  Administration,University  of 

                 Colorado,U.S.A.

Ph.D.    -   Management  Psychology,University  of   

                Minnesota, U.S.A.

 

 EXPERIENCE

 1968 - 1975      -  Chief of  Training, USAF Bases In  Thailand

1980 - 1982      -   Factory  Personel  Manager

                               Siam  Kraft  Paper  Co.,Ltd.

1982 - 1985      -   Director  Cooperative  League  of  Thailand

1985 - 1989      -   Assistant  Vice  President (Human  Resource)

                               Robinson  Department  Store  Co.,Ltd.

1989 - 1993      -   Executive  Director  Season  Plaza, Co.,Ltd.

1993 - 1996      -   Executive  Director (Human  Resource)

                               Chareonsri  Complex  Co.,Ltd.

1996 - 1998      -    Executive  Director (Human  Resource)

                                Summit  Auto  Industry  Group  Co.,Ltd.

1989 - Present  -    Lecturer  on  "Advance  Organization 

                                 Psychology" Graduate  School  Of   

                                 Kasetsart    University

1997 - Present  -    Lecturer  on  "Industrial  Psychology" 

                            Graduate  School  of  Ramkhamhaeng 

                             University

1997 - Present   -   Director 

                            Human  Resource  Development  Center

                            Dynamicity  International  Co.,Ltd.

2003 - Present   -   Executive  Advisor

                            Chotiwat  Manufacturing  Group

2003 - Present   -   Executive  Advisor

                            Siam  Health  Care, Co.,Ltd.

2004 -  Present  -  Commisioner, Agricultural  Extension  and 

                           Trainning  Center, Kasetsart  University

2005 - Present   -  Commisioner  and Lecturer on    

                           "  Industrial Psychology "  

                           Graduate  School 

                           Of  Rajaphatra  University  of  Bangkok

2006 - Present   -   Executive  Advisor  Centrallab (Thailand) 

                            Co.,Ltd.

2008 - Present   -   Lecturer  on  " Human  Resource 

                            Development"  Graduate  International 

                            Study  Program  Of  Burapha  University

 

 RESEARCH  STUDY

 

 

1984                    -   Comparative  Study  on " The  Impact 

                               of  Management  Training  on 

                               Business  Growth  of  Different  Classes 

                               Of  Agricutural  Cooperatives" 

1990                    -   Survey  Research  on  "Seasonal 

                                Impact  on  Purchasing  and  Pricing 

                                Policy  of  Department  Stores  in 

                                Bangkok." 

2001                   -    Survey  Research    on " Attitude  of 

                                Private School  Teachers  Toward  The 

                                National  Education  Act, B.E. 1998"

 

 

 

 

PERSONAL  DATA

 

 

 

Date  of  Birth    :     9  January  1945

Place  of  Birth   :     Krabi , Thailand

Marital  Status    :    Married , 4 Children

Resident  Address  :  16/3  Nateoy  Rd.  Tumbon  Krabiyai

 Amphur  Muang Krabi  81000  Thailand   

Contact  Address  :   16/3  Nateoy  Rd.  Tumbon  Krabiyai

Amphur  Muang  Krabi  81000  Thailand   

Email  Address      :          dr.sopone@hotmail.com

 

Website                  :        http://gotoknow.org/blog/sopone1  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี