พหุวัฒนธรรม พาหุวัฒนธรรม

เขียนคำศัพท์ผิดมาเสียหลายวัน เขียน พหุวัฒนธรรม มาเป็น พาหุวัฒนธรรม
รากศัพท์ พหุ กับ พาหุ คนละความหมายไปเลย พหุวัฒนธรรม หมายถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ส่วน พาหุวัฒนธรรม น่าจะหมายถึง แขนขาหรือองค์ประกอบทางวัฒนธรรม ซึ่งสื่อความหมายไม่ตรง
เป็นอันว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นมา ไม่มีใครทักท้วง แต่ไปสืบค้นเอง ว่าคำที่ใช้ ถึงแม้ว่าจะเป็นคำที่
ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ถึงจะอ้างว่า เป็นลูกเล่นอย่างเช่นรงค์ วงษ์สวรรค์ ได้เขียน นาที เป็น นาฑี หรือกูรู
บางท่าน ใช้ อาริยะ แทน อริยะ ก็ยอมรับผิดโดยดุษฎี และกลับไปแก้ไขในบทความเก่า ๆ ให้ถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (1)

ท่านอาจาย์กัลยาทักมาครับ เมื่อวานนี้ เพิ่งเห็นวันนี้ครับ