ดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะ นบส.2 รุ่น 7 มาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ได้รับฟังบรรยายสรุปจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายด่านศุลกากรแม่สอด และนายกเทศมนตรีนครแม่สอด การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นจุดแข็งของไทยในการส่งสินค้าออกผ่านพม่าไปจนถึงอินเดีย เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ส่วนภูมิภาต ลดความเหลื่อมล่ำ ยกระดับตุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง ในสภาพปัจจุบันมีบอร์ดบริหารแต่ยังไม่คล่องตัวจะต้องมีการมอบอำนาจให้ดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จจึงจะทำให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินไปได้ และที่ขาดเสียมิได้คือเรื่องการเตรียมคนไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้วยการศึกษาและการพัฒนาอาชีพให้สามารถรองรับการบริการในพื้นที่ได้https://www.facebook.com/disakulk/media_set?set=a.944609508896781.1073743088.100000432219925&type=1&pnref=story

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)