ผักตบชวา..ช่วยพัฒนาผู้เรียน

นักเรียนไปเรียนรู้กันที่ศาลาท่าน้ำ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ผักตบชวาที่สุด ผมเริ่มบรรยาย ร่ายวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจงานตลอดแนว บอกนักเรียนตั้งแต่การสังเกตผลงานของนักเรียนเมื่อสามเดือนที่ผ่านมา เห็นนักเรียนสานกระเป๋าจากกล่องนม แต่วันนี้..ครูจะให้นักเรียนจักสานโดยใช้ผักตบชวาที่มีอยู่มากมายในโรงเรียนของเรา

ในวันที่โรงเรียนมีการสอบวัดและประเมินผลนักเรียนชั้น ป.๓ หรือที่เรียกกันว่า NT ผอ.ในฐานะที่เป็นประธานสนามสอบ ต้องคอยอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการที่เป็นครูที่มาจากโรงเรียนอื่นอีก ๒ ท่าน และแน่นอนครูในโรงเรียน ๒ ท่าน ก็ต้องไปคุมสอบที่โรงเรียนอื่นเช่นเดียวกัน

ผมต้องดูแลนักเรียนเป็นพิเศษรวม ๒ ชั้น คือ ป.๕ - ๖ ชั้น ป.๕ ให้เรียนรู้จากครูตู้..การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ส่วน ป.๖ ผ่านการสอบโอเน็ตมาแล้ว มีงานพื้นฐานทักษะอาชีพที่ต้องพัฒนาไปสู่การสอบเก็บคะแนนภาคปฏิบัติ หรือทำเป็นโครงงานฯนำเสนอครู

นักเรียนไปเรียนรู้กันที่ศาลาท่าน้ำ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ผักตบชวาที่สุด ผมเริ่มบรรยาย ร่ายวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจงานตลอดแนว บอกนักเรียนตั้งแต่การสังเกตผลงานของนักเรียนเมื่อสามเดือนที่ผ่านมา เห็นนักเรียนสานกระเป๋าจากกล่องนม แต่วันนี้..ครูจะให้นักเรียนจักสานโดยใช้ผักตบชวาที่มีอยู่มากมายในโรงเรียนของเรา

ขั้นตอนแรก..สำหรับวันนี้ คงทำอะไรได้ไม่มาก นักเรียนต้องออกแรงเตรียมวัสดุที่สำคัญก่อน ว่าแล้วนักเรียนก็ช่วยกันลากผักตบชวาขึ้นมาจากสระวางไว้บนฝั่ง ผมสังเกตเห็นผักตบที่ขึ้นหนาเต็มสระ ลำต้นเล็กก้านไม่ใหญ่มาก เมื่อนักเรียนตัดใบและรากออกไป เหลือไว้แต่ก้านขนาดกลางๆ จึงให้นักเรียนตัดผ่าครึ่งเป็นแนวยาว เมื่อก้านผักตบถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน จนได้จำนวนที่มากพอ ก็ให้นักเรียนช่วยกันนำไปเรียงตากแดด

ถึงแม้จะได้ผักตบชวาเป็นจำนวนมาก แต่ผมก็ยังไม่ได้แบ่งให้นักเรียนแต่ละคน เหตุผลก็คือ ต้องตากแดดให้ความชื้นหมดไป และยังจะต้องรมควันเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อรา ซึ่งขั้นตอนนี้ จะทำอย่างไรนั้น คงต้องสอบถามภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้มีประสบการณ์ต่อไป .................

ขั้นตอนสุดท้าย..ผมไม่ห่วง นักเรียนมีความรู้ความสามารถพอที่จะจักสานกระเป๋าโดยใช้ผักตบชวา เป็นผลงานก่อนจบชั้น ป.๖ ไปสู่การเรียนรู้ในระดับมัธยมฯ ในส่วนของโรงเรียนเอง โครงงานปุ๋ยหมักผักตบชวา ก็ได้ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอผล ถ้าโครงงานจักสานนี้สำเร็จได้ ก็ถือว่าการบูรณาการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน บังเกิดผลดี เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะการคิดทำในสิ่งที่ง่าย ๆ จากวัสดุใกล้ตัว ที่นักเรียนหาได้ในท้องถิ่น แล้วเพิ่มมูลค่าเข้าไปด้วยความตั้งใจ..ทักษะชีวิตจะสดใสได้ไม่ยากเย็น

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

</span></strong>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหนองผือ...สถานศึกษาพอเพียงความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อยากไปเรียนรู้ด้วยครับ ชอบกิจกรรมที่นำผักตบชวามาใช้ครับ แต่ที่ชอบสุด คือ เด็กได้เรียนกับคุณครู ผอ. ครับ

เขียนเมื่อ 

เอาผลไม้ที่มี วิตามินซี (Vitamin C) สูงๆๆมาฝากคะ .... ให้เด็กๆๆทานนะคะ


เขียนเมื่อ 

รอชม...กระเป๋าผักตบชวาจากบ้านหนองผือจ้าา