JJ15V2_14 KM เริ่มที่ ครู ของ ครู รู้แล้วค่อยชี้ ที่วิทยาลัยนครราชสีมา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

KM รู้แล้วค่อยชี้

การจัดการความรู้ "ไม่รุ้ แล้วชี้" อันตราย

เพราะ เป็นการ "ทำ ตาม นายสั่งมา"

ทีมงาน ผู้บริหาร ระดับสูง ท่านรองอธิการบดี คณบดี เชิญ

รศ.ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ อดีตรองอธิการบดี และ คณบดี ของ มทส และ JJ ไปช่วย

เชื่อมโยงร้อยเรียง มาตรฐานอุดมศึกษา กับ การจัดการความรู้ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

เริ่มต้นด้วย สอบทาน ความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์เดิม เพื่อเติมเต็ม เรื่องต้องเข้าใจ

KM เป็นเครื่องมือ และ มี เครื่องมือเติมเต็ม KM

สอบถามย้ำเตือน เพื่อให้ "ใจสั่งมา"

JJ15 Give and Grow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

เรียนท่านอาจารย์ jj

หลังเกษียณ ก็ร่วมงาน โรงการ 500 ตำบลของ สช ถอดบทเรียนโดยใช้เคื่องมือ KM นำไปสู่นโยบาย สาธารณะ ทั่วประเทศ 500 ตำบล สุขภาวะของ สช

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากเลยครับ

เป็นวิทยาลัยเอกชนนะครับ

ชอบใจเครื่องมือที่ใช้ครับ

ออกกำลังกายบ้างนะครับ เสียดายติดงานไม่ได้ไปงาน HA เนื่องจากมีงานวันสุดท้าย

ขอโทษด้วยครับ

ยังงัยนายสั่งก็ต้องทำค่ะ ทำให้เราต้องหาความรู้มาชี้ ถือเป็นโอกาสค่ะ