ติดตามประเมินผล

ถอดบทเรียน เปลี่ยนเป็นความรู้ สู่การปฏิบัติ

สวัสดีครับ

วันนี้ขอนำเสนอกิจกรรม การติดตามประเมินผล การฝึกงาน นักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกบรูณาการองค์ความรู้ ศาสตร์+ศิลปะ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กรุณา... เปรียบเทียบรูปถ่ายทั้ง 2 ภาพนี้ (บทและล่าง)


ท่านเห็นว่าภาพถ่าย นี้ มีอะไร ที่ดี ไม่ดี หรือไม่?


ก่อนเข้าสู่บทสนทนา

ผมขอถ่ายรูป นักศึกษา แล้วนำรูปที่ถ่ายมาดูกัน

เพราะ.... หัวข้อสนทนา คือ คุณภาพของภาพ


ภาพที่เห็น คือ มีคุณภาพบางส่วนไม่ดี ได้แก่

ภาพบิดเบือน (Distortion)

ภาพไม่ชัด หรือ ภาพเบลอ (Unsharpness or Blur)


ผมให้นักศึกษา ฝึกเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนมา เช่น....

หลักการทำงานของเครื่องสร้างภาพทางการแพทย์

พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

เทคนิค ขั้นตอนการตรวจ

ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพของภาพ


โดยฝึกถ่ายทอด องค์ความรู้ประสบการณ์ ออกมาเป็น บทเรียนรู้ เล่าสู่กัน ฟัง

เพื่อประเมินผลการเรียนรู้จากการฝึกงานนักศึกษากลุ่มนี้ แยกฝึก 2 ห้อง คือ CT scan และ Fluoroscopy

นักศึกษาสรุปปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของภาพและปริมาณรังสีในการตรวจ


กลุ่ม CT scan กล่าวถึง Pitch ratio

Pitch หมายถึง ระยะทางที่เตียงเคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของเตียงในช่วงเวลาที่หลอดเอกซเรย์หมุนได้ 1 รอบ หน่วยเป็น มิลลิเมตร

Pitch ratio หมายถึง Pitch หารด้วยความหนาของสไลซ์ หรือ ความกว้างของคอลลิเมเตอร์


Pitch ratio ที่แตกต่างกัน

จะมีผลต่อคุณภาพของภาพ และ ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับแตกต่างกัน

ในภาพด้านล่าง

ภาพซ้ายมือ ใช้ Pitch ratio ต่ำ คุณภาพของภาพ ดีกว่า ภาพขวามือ

ในทางกลับกัน

ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ ในภาพซ้ายมือ จะมี ปริมาณสูงกว่า ภาพขวามือกลุ่ม Fluoroscopy กล่าวถึง Pulse Fluoroscopy

เป็นการฉายรังสีเอกซ์ ออกมาเป็นลูกคลื่น หรือเป็นช่วงๆ

การฉายรังสีแบบนี้ คุณภาพของภาพจะมีความคมชัดที่แตกต่างกัน รวมถึงปริมาณรังสีที่ออกมาก็มากน้อยแตกต่างกันด้วย

ผมเลยกล่าวไว้แล้ว หาอ่านได้ที่

https://www.gotoknow.org/posts/225617


การติดตามประเมินผล ในวันนี้

เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้ ฝึกถ่ายทอด

รับรู้ รับทราบว่า... มีอาจารย์เฝ้าดูพัฒนาการของนักศึกษาอยู่ นะจ๊ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ซำปะปิความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

มีภาพเบลอๆด้วยครับ

ขอบคุณมากๆครับ