ยามหิว ๒๒๑ บท


+ได้กินบ้าง ยามหิว ยังยินดี

สองเรานี้ มีรัก สมัครสมาน

อย่าเหมือนข่าว เช้าค่ำ อิ่มสำราญ

ยังมาพาล ล่าเข่น ไม่เว้นวันฯ.."นายช่างใหญ่" เรียงถ้อย

++ขอให้ทุกท่านระลึกรู้และโชคดีในวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นะครับ. Countdown ๒๒๑ วัน — รู้สึกเศร้าใจที่ หมู่บ้านเจริญทรัพย์ รามอินทรา 101

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (0)