เสริมมงคลชีวิตล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้ากับเทศบาลนนทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีโอกาสไปล่องเรือไหว้พระกับเทศบาลนนทบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรม พาสมาชิกและผู้ติดตามไปร่วมด้วย

นัดหมายกันว่าให้ไปพร้อมกันหน้าคณะฯ เวลา ๗ นาฬิกา ออกเดินทางไปโดยสะดวก เพราะเป็นเช้าวันเสาร์ รถยังไม่หนาแน่นนัก ไปถึงท่าน้ำนนทบุรี ในเวลาไม่ช้า แต่โอ้โฮ ผู้คนมาจากไหนกันนี่ เต็มลานสำหรับลงทะเบียนเทียว ต้องขอชมคณะผู้จัดของเทศบาลนนทบุรี ที่สามารถรับมือกับประชาชนจำนวนมาก ที่สนใจไปร่วมลงเรือไหว้พระ ทราบว่าจัดมาหลายปีแล้วคงจะมีประสบการณ์ทีเดียว เริ่มจากการจัดลงทะเบียน ให้มีการเข้าแถวใครมาก่อนได้ก่อน จัดเต็นท์มีที่นั่งให้นั่งกันเป็นชุด ๆ เพื่อจัดคนลงเรือได้พอดีแต่ละลำ ไม่ให้ขาดหรือเกิน นับว่าบริหารจัดการได้อย่างยอดเยี่ยม

เช้าวันเสาร์นี้อากาศเป็นใจมาก มีเมฆครึ้ม แต่ฝนยังไม่ตก ทำให้เย็นสบายมาก เริ่มต้นจากไปไหว้เจ้า คือศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งอยู่ในบริเวณนั้น แล้วเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งใช้ศาลากลางเดิม มาจัด เมื่อเข้าไปข้างในจึงเห็นว่าอาคารไม้ทั้งหมดมีบริเวณใหญ่โตสวยงามมาก เป็นจุดที่ควรมาชมอีกในวันปกติ ซึ่งเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเว้นวันจันทร์

จุดแรกเมื่อลงเรือไปแวะคือวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๒ สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ เรียกว่า วัดเขมา ที่วัดนี้มีพระมหาเจดีย์สูง ๓๐ เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นวัดที่สองที่ได้ไปไหว้พระ อุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๓ คือศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากจีนมาผสม พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระนามว่า "พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา" และมีศาลาการเปรียญหลวงอาคารแบบผสมทรงไทยและจีน มีพระรูปเหมือนของรัชกาลที่ ๓ ประดิษฐานอยู่ในบริเวณวัดด้วย

ถึงตอนนี้อากาศที่เย็นสบายหายไปแล้ว เพราะเป็นตอนใกล้เที่ยง ร้อนมากและเริ่มเหนื่อย ก้ได้แต่เดินขึ้นลงเรือตามเขาไปเรื่อย เรือจะแวะแต่ละที่ประมาณ ๔๐ นาที และแต่ละวัดก็มีชาวบ้านบริเวณนั้นนำอาหารและงานฝีมือโอทอปมาวางจำหน่าย เรียกว่าอิ่มหนำสำราญ และชอปปิ้งเรียบร้อยทีเดียว เสียแต่ตัวเองออกจะแพ้แรงสักหน่อย ต้องพักเหนื่อยอยู่เรื่อย ประกอบกับลมริมน้ำก็สดชื่นดี เลยไม่ค่อยจะได้เดินดูจนทั่ว ตามที่เอกสารแนะนำได้แจกไว้ให้

ต่อไปก็จะคัดลอกจากเอกสารมาแนะนำก็แล้วกัน

วัดที่สามคือวัดท้ายเมือง ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดเก่าแก่คู่จังหวัดนนทบุรี สร้างแต่เมื่อไรยังไม่ปรากฏแน่ชัด ที่มีหลักฐานเหลืออยู่ คือศิลาหินอ่อนหน้าพระอุโบสถที่ได้จารึกประวัติความเป็นมาว่าเป็นวัดของเจ้าพระยารัตนาธิเบศ(กุน)มหุหนายกในรัชกาลที่ ๒ อันเป็นต้นสกุลรัตนสกุล เป็นผู้สร้างวัดนี้ จึงจัดว่าเป็นวัดเก่าแก่คู่กับชาวตลาดขวัญ และเป็นวัดคุ่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนนทบุรีวัดหนึ่ง

 • พระวิหารเก่าสมัยกรุรัตนโกสินทร์
 • พระอุโบสถเก่าแก่รูปทรงเรือสำเภา
 • พระประธานในพระอุโบสถขนาดเท่ากัน ๒ องค์หันหลังชนกัน มีนามว่าพระพุทธสุวรรณ
 • พระเจดีย์เก่าแก่
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สวยงาม

วัดที่สี่ คือวัดแคนอก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เดิมมีชื่อเรียกว่า "วัดแคร่เบ็ญจัน" เป็นวัดที่ชาวรามัญสร้างขึ้น เคยเป็นสถานที่ที่ผู้นำคณะราษฎร์ได้นำคณะมากราบสักการะพระประธานในอุโบสถและอธิฐานจิตถวายต่อพระพุทธศาสนาก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เมื่อทำการสำเร็จแล้วจึงได้มาสร้างหอระฆังรูปทรงดอกบัวตูมถวาย

 • อุโบสถหลังเก่า
 • กุฏิทรงไทย ลวดลายช่อฟ้าใบระกา
 • พระมุเตา เจดีย์ทรงรามัญ ๒ องค์
 • หอพระไตรปิฎกโบราญกลางสระน้ำ

จุดที่ห้า คือพุทธสถานเชิงท่า หน้าโบสถ์ เป็นศาสนสถานที่เทศบาลนนทบุรีร่วมกับกรมศิลปากร พัฒนาขึ้นใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมวัดหน้าโบสถ์และวัดเชิงท่าซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง มารวมกัน เรียกว่าพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์

 • โบราณสถาน ซึ่งเป็นอุโบสถเก่าวัดเชิงท่า
 • พระอุโบสถ
 • หลวงพ่อเสือดำ
 • รูปหล่อหลวงพ่อโต พระนิรันตราย และหลวงปู่เริ่ม
 • ศาลเจ้าพ่อเสือ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา ซึ่งจะมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรอยู่เป็นประจำ

วัดที่หก คือวัดฉิมพลีสุทธาวาส เดิมเรียกว่าวัดป่าฝ้ายเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๓๑๗ พระเจ้าตากสินทรงโปรดเกล้า ฯ ให้คนมอญที่อพยพหนีพม่ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เกาะเกร็ดและบูรณะวัดขึ้นมาอีกครั้ง ต่อมาในปีพ.ศ.๒๓๕๘ สันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้อีกครั้ง และพระราชทานนามว่า "วัดฉิมพลี"

 • อุโบสถแบบมหาอุตม์
 • ตุ๊กตาจีนสองตัว เล่ากันว่าเคยถูกขโมยใส่ลังไปแต่แสดงอภินิหารให้ลังแตกจนจับขโมยได้

วัดที่เจ็ด คือวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อวัดปากอ่าว สร้างโดยชาวรามัญที่อพยพมาในสมัยพระเจ้าตากสิน เมื่อปีพ.ศ. ๒๓๑๗ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบรมอัยยิกา

 • พระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประยุกต์
 • เจดีย์เอียง
 • พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่เป็นที่สามในอำเภอปากเกร็ด
 • พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี

วัดที่หกและวัดที่เจ็ดนี้อยู่บนเกาะเกร็ด เรือจึงส่งให้เราขึ้นที่วัดฉิมพลีสุทธาวาส และให้เดินไปที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร โดยให้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งสำหรับที่นี่ เนื่องจากเป็นแหล่งชอปปิ้งสำคัญ

วัดสุดท้าย คือวัดบางจาก เดิมชื่อวัดบางภูมิ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. ๒๓๕๖ โดยชาวรามัญอพยพเข้ามาพึ่งใบบุญแผ่นดินสยามในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

 • ลอดโบสถ์เก่า ๒๐๐ ปี
 • หลวงพ่อหนุนดวง หลวงพ่อค้ำดวง ใต้โบสถ์
 • หลวงพ่อโต วัดบางจาก องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี

หลังจากนั้นเรือนำส่งพวกเราที่ท่าน้ำนนทบุรี ซึ่งเป็นจุดตั้งต้น ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ นาฬิกา พวกเราทั้งอิ่มเอมทั้งเหนื่อยอ่อน ถามว่าการจัดครั้งนี้ดีไหม ตอบว่าดีมาก ที่ไม่ดีคงเป็นสุขภาพของเราเองนั่นแล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sharing good timeความเห็น (0)