เก็บมันสำปะหลังที่กาฬสินธ์

แปลงที่เคยมีประวัติการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมในมันสำปะหลังเก็บเกี่ยวแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าการระบาดรุนแรงขึ้นและเกิดขึ้นได้จริงในแปลงที่ไม่มีการให้น้ำ

เอาแบบไหนดีข้างซ้ายหรือขวา แต่ละพันธุ์จะทนทานได้แตกต่างกัน แต่จากหลายๆวิธีที่ทดลองก็พบว่า แปลงที่ดินอุดมสมบรูณ์ผลผลิตจะไม่ลดลงมาก การใช้ยากำจัดวัชพืชประเภทดูดซึมในจะทำให้มันสำปะหลังอ่อนแอศัตรูพืชเข้าทำลายได้ง่าย ดังนั้นการปลูมันสำปะหลังหากเก็บผลผลิตแล้วต้องมองหาสิ่งที่จะเติมกลับสู่ดินด้วย ถ้ามีปุ๋ยอินทรย์เช่น ขี่้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ก็ต้องเตรียมหา หรือจะเป็นปุ๋ยพืชสด ซึ่งมีรายงานว่าปอเทืองช่วยควบคุมไส้เดือนฝอยได้ดีปลูกแล้วไถกลบนอกจากจะเพื้มความสมบูรณ์ให้กับพืชแล้วยังช่วยควบคุมไส้เดือนฝอยอีกด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ มันสำปะหลังความเห็น (0)