การศึกษาเรื่อง ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

ผู้จัดทำ นางสาว ธัญญาเรศ อิมพิมพ์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3ประการ คือ 1.เพื่อศึกษาที่มาและความสำคัญของปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2.เพื่อศึกษาผลกระทบของปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาเรื่องปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีวิธีการศึกษา คือ ที่มาและความสำคัญของปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ ผลกระทบของปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็น ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า 1. ที่มาและความสำคัญของปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ คือ ในอดีตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีให้เห็นกันมากนัก เพราะยังไม่ค่อยมีพัฒนาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีจึงทำให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่มีให้พบเห็นกันมากมายนัก 2. ผลกระทบของปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ คือ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ 3.ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากการสัมภาษณ์ พบว่าศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ คือ เห็นว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัญหาระดับโลกโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.44)

หมายเลขบันทึก: 586578เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 12:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 17:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
นางสาว ณัษฐา สุขอินทร์

มีเนื้อหาดีและตรงประเด็นกับเรื่องที่ค้นคว้าหาข้อมูลมาค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท