การศึกษาเรื่อง ปัญหาการอ่านหนังสือของคนไทย


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ปัญหาการอ่านหนังสือของคนไทย

ผู้จัดทำ นางสาวสรารัตน์ โม่มาลา

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัญหาการอ่านหนังสือของคนไทยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาปัญหาการอ่านหนังสือของคนไทย 2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการอ่านหนังสือของคนไทย 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับปัญหาการอ่านหนังสือของคนไทย

การศึกษาปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือของคนไทย และผลกระทบจากการอ่านหนังสือน้อย ของคนไทย มีวิธีการศึกษา ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็น ปัญหาการอ่านหนังสือของคนไทย ศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า 1.สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการอ่านหนังสือของคนไทย คือ คนไทยชอบการฟังและดูจากสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต 2.ผลกระทบจากการอ่านหนังสือของคนไทย คือ ทำให้การศึกษาของคนไทยตกต่ำ เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลง 3.ความคิดเห็นของนักเรียน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับปัญหาการอ่านหนังสือของคนไทย จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ที่มีต่อปัญหาการอ่านหนังสือของคนไทย โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก (X=4.33)

คำสำคัญ (Tags): #การอ่าน
หมายเลขบันทึก: 586577เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 11:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 17:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท