ช่วงที่หายไป ทำอะไรบ้าง? (1) ด้านการงาน

ช่วงที่หายไป ทำอะไรบ้าง? (1) ด้านการงาน

จริง ๆ คำถามนี่ไม่ได้มีใครถามแต่เป็นคำถามที่ถามตัวเอง เพื่อให้ได้ทบทวนว่า ช่วง 3 ปีที่ห่างหายจากพื้นที่แห่งนี้ไป ได้ทำอะไรบ้าง

ด้านการงาน ก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ต้องดูแล 4 หน่วยงานย่อยทั้งที่งานเก่าก็ไม่ได้ลดลง (และเงินก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอิอิอิ)จึงทำให้การบริหารจัดงานการในบางครั้ง เบิกบานบ้างไม่เบิกบานบ้าง ตามเหตุปัจจัยที่เอาไว้กล่าวอ้าง

การทำหน้าที่ผู้นำในหน่วยงานย่อย เพื่อให้ได้งานได้ผลและคนเป็นสุขนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และยิ่งในการทำงานที่มีนโยบายไม่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นทีมบริหารระดับมหาวิทยาลัยทีมบริหารระดับคณะ และระบบกลไกการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อาเซียน การปรับเปลี่ยนของกระบวนการคุณภาพที่จะลงตัว ก็มีการปรับกันอยู่เสมอ (จากคำรับรองราชการ QA สมศ กพอ. เป็น CMUQA สมศ. วิชาชีพ ฯลฯ เป็น EdPEx วิชาชีพ ฯลฯ) การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบการศึกษาของวิชาชีพเภสัชกรจาก 5 ปีเป็น 6 ปี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การพัฒนาของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ต้องมีการปรับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กติกา (มารยาทยังเหมือนเดิม) ซึ่งมีกระบวนการที่ใช้เวลาในการศึกษาทั้งสิ้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนก่อให้เกิดประเด็นการทำงานที่ล้วนเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น ดังนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นนั้น จึงเป็นประเด็นหลักที่ต้องดำเนินการ ประกอบกับหน้าที่หลักที่จะต้องทำคือ การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรระดับคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะดำเนินการให้ได้ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ (ภายใต้ข้อจำกัดของการดำเนินการที่ทั้งหัว และหาง รวมถึงกลางด้วย ยังมีองค์ความรู้ และประสบการณ์ ไม่เพียงพอ)เราจึงต้องก้าวไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ที่ไม่มีวันหยุดนิ่งนั่นเอง


19 กพ.58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sompornpcmuความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผ่านมาให้กำลังใจ