การทอดผ้าป่าเสื่อ หมอน

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นการต้อนรับการแข่งขันกีฬานักศึกษา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อ "สาเกตนครเกมส์"

ดังนั้น วิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนการกีฬานักศึกษา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 "สาเกตนครเกมส์" ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด งานกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า เสื่อ หมอน เพื่อต้อนรับ นักกีฬา และเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับนักกีฬาที่เข้าพักที่ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาก ๆครับ

-ทอดผ้าป่าเสื่อ..หมอน

-ขอบคุณครับ