กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๐๑)

"สุขสันต์ สมศักดิ์ศรี

เกิดวันนี้ มีสุขใจ

สมศักดิ์ สุขสดใส

ห่างโรคภัย ไกลทุกข์ตรม

อายุ จงยืนยาว

วรรณะพราว ผุดผ่องสม

ปัญญา กล้าแหลมคม

ทรัพย์อุดม สมฤทัย"

Happy Birthday. พี่ป๊อก สมศักดิ์ GP80/5 นบส.กพ. รุ่น 80

2/2/58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)