การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2558


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ขึ้น

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและมีประธานนักศึกษาระดับปริญญาตรี(คฤหัสถ์) กล่าวรายงานต่อประธานเกี่ยวกับรายละเอียดของการแข่งขัน ดังนี้ในนามคณะกรรมการนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะทุกสาขาวิชา นักกีฬา และคณะกรรมการปฏิบัติงานการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ในครั้งนี้ รู้สึกเป็นเกียรติ และปลื้มปีติ ที่ท่านเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดครั้งนี้

การจัดงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมกีฬาแต่ละประเภทและเล่นกีฬาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจเข้มแข็ง เป็นการปลูกฝังความรัก ความสามัคคี เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แสดงออกถึงความรักความ หวงแหน เทิดทูนสถาบัน ร่วมกันพัฒนา สร้างความเจริญมั่นคงแก่มหาวิทยาลัยและเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักดียิ่งขึ้น

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้บรรยายพิเศษ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,420 คน ประเภทกีฬาที่แข่งขันได้แก่ เซปักตะกร้อชาย วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองผสม ระยะเวลาดำเนินการ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ส่วนด้านงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากวิทยาเขตร้อยเอ็ด และความร่วมมือร่วมใจ การสนับสนุน จาก คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการจัดงานจึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

หมายเลขบันทึก: 586200เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2015 13:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2015 13:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี