​คนทุจริตต้องถูกลงโทษ

คนทุจริตต่อบ้านเมือง ทำให้บ้านเมืองสูญเสียหลายแสนล้าน และมีเงินเข้ากระเป๋าพวกพ้อง ต้องถูกลงโทษ

คนทุจริตต้องถูกลงโทษ

ข่าวนี้ บอกอะไรเราหลายอย่าง บอกว่าเงินมีอำนาจ หาคนมารับใช้ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง บอกว่า มีคนที่ไม่ละอายต่อบาป ฯลฯ

สำหรับผม คนทุจริตต่อบ้านเมือง ทำให้บ้านเมืองสูญเสียหลายแสนล้าน และมีเงินเข้ากระเป๋าพวกพ้อง ต้องถูกลงโทษ

วิจารณ์ พานิช

๑๓ ก.พ. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)