กิจกรรม Pathfinder Camp 2557 ประสบการณ์ในห้องเรียนอันกว้างใหญ่

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมนี้ ทุก ๆ ปีจะมีการเข้าค่าย Pathfinder

ซึ่งจะเข้าค่ายกันอยู่ 3 วัน 2 คืน โดยมีการเดินทางไกล ก้างเต้นพักแรม ฝึกในการช่างสังเกต และการเอาตัวรอดในการดำรงชีวิตให้ได้ด้วยตนเอง ฝึกในความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่แค่เพื่อนในกลุ่มเพียงอย่างเดียว ยังต้องมีความรักสามัคคีต่อเพื่อน ๆ ทุกคนที่ร่วมเดินทางด้วย

นอกจากนี้ยังมีการฝึกเข้าฐานต่าง ๆ ในการจำลองสถานการณ์ ทั้งปีนผา รอดอุโมงค์น้ำ ลอดห่วงล้อยางรถยนต์ ไต่เชือก ซึ่งเป็นการฝึกทั้งคิดและความแข้งของร่างกายให้กับนักเรียนด้วย

ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักการวางแผนในการดำเนินงาน ความสามัคคีต่อกันและกัน

ฝึกความอดทน ซึ่งถือว่าเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ไม่ใช้จะหาความรู้ได้จากห้องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เท่านั้น การได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริงผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีมาก ๆ เลยครับบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)