ทำความสะอาด โต๊ะ เพื่อเตรียมตัวเป็นศุนย์สอบ O-NET

โชคดีที่โรงเรียนของเราเป็น ศูนย์สอบ O-NET นักเรียนของเราจึงไม่ได้ออกไปสอบที่โรงเรียนอื่นทำให้บัญญากาศคุ้นเคยไม่เกร็ง และไม่ได้เดินทางไกลไปสอบที่อื่น จากโต๊ะนักเรียนที่เก่าๆ เราก็ได้ทำความสะอาดเช็ดถูเพื่อต้อนรับนักเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนอื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)