เรียนตามปกติ

หลังจากที่มีกิกรรมมากมายที่ผ่านมา วันนี้ก็ได้เรียนตามปกติ วันนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นการฝึกพิมพ์ WORD เบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดในการทำงานในอนาคตต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)