ประชุมผู้ปกครอง

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งกิจกรรมของโรงเรียน เช่น จะมีกีฬาสี ไปทัศนศึกษาไปนั่งรถไฟ มัธยมก็ไปทัศนศึกษาที่ทะเล กิจกรรมกีฬานักเรียนตำบลปิงโค้ง

ก่อนจะมีประชุมผู้ปกครองก็จะมีนักรำตัวน้อยมาฝ้อนพานจากชุมนาฏศิลป์ เพื่อเปิดการประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)