นิราศเมียนมาร์ (๖๕)

129) สักการะ พระธาตุ ชเวมอดอ

ก้มพระศอ เจาะพระกรรณ อันคมขำ

บุเรงนอง ปกป้อง พวกพ้องนำ

ไม่เพลี่ยงพล้ำ ทำพิธี นี้เสร็จลง

ตะเบงชเวตี้ ครองเมือง อันเรืองรุ่ง

ด้วยหมายมุ่ง กรุงใหญ่ ให้ใหลหลง

ถูกมอมเหล้า เคล้ายาพิษ ชีพปลิดปลง

มลายลง ทะนงเกิน เดินผิดทาง

130)บุเรงนอง ครองต่อ ขอแก้แค้น

ไฟสุมแน่น แผ่นอุรา มาสะสาง

กำจัดมอญ ถอนแค้น แทนละวาง

แล้วมาสร้าง หงสาวดี ที่พะโค

เป็นนักรบ ครบเครื่อง ทั้งเรื่องรัก

เป็นนักรัก พรักพร้อม น้อมสุโข

เป็นนักรบ สร้างชาติไว้ ให้ใหญ่โต

เป็นนักรัก ปักโซ่ทอง คล้องใจนาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)