วันกีฬาสี โรงเรียนบ้านปางเฟือง

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้มีกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนขึ้น โดยร่วมกับทางหมู่บ้านร่วมกันสนับสนุน และมีวงค์ดุริยางต์ ของโรงเรีบยบ้านวังจ้อม มาบะะเลงเพลงเดินขบวน และในอนาคตเราก็หวังไว้ว่าโรงเรียนบ้านปางเฟืองก็จะมีวงค์ดุริยางต์ ของโรงเรียนเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)