ลงโปรแกรม Proshow Gold (22/12/57)

วันนี้เริ่มสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผมสอนเนื้อหาในหนังสือจบไปแล้ว วันนี้จึงเริ่มสอนโปรแกรม โปรแกรมที่ผมจะสอนในเทอมนี้คือ โปรแกรม Proshow Gold เป็นโปรแกรมสร้างสไลด์นำเสนอในรูปแบบวิดีโอ โดยวันนี้ผมจะให้นักเรียนลงโปรแกรมให้ได้ก่อน ตัวโปรแกรมทางโรงเรียนมีแผ่นซีดีอยู่แล้ว ผมก็นำโฟลเดอร์โปรแกรมไปลงไว้ในคอมพิวเตอร์ของนักเรียนทุกเครื่อง พอถึงเวลาเรียนก็อธิบายให้นักเรียนฟังก่อนว่าต่อจากนี้เราจะเรียนอะไร โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไร จากนั้นก็สอนนักเรียนลงโปรแกรมโดยให้นักเรียนทำตามไปทีละขั้นตอน

จากนั้นให้นักเรียนทุกคนสร้างโฟลเดอร์ของตัวเอง เพื่อไว้เก็บไฟล์งานต่างๆ และส่งงานครูผ่านทางโฟลเดอร์นี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)