ครูสายรุ้งนิเทศการสอน 22/1/58

วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทั้งดิฉันและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดความตื่นเต้นมากค่ะ เพราะได้รับการนิเทศจากครูพีเลี้ยง จากโรงเรียนธนรัตน์วิทยา โดยในวันนี้ดิฉันได้ทำการสอนในรายวิชาคอมพิเตอร์ เรื่องหลักการทำโครงงาน นักเรียนให้ความร่วมมือในการนิเทศด้วยความเรียบร้อยและผ่านไปด้วยดี คะแนนของการสอนในครั้งนี้ออกมาเป็นที่น่าพอใจมากค่ะ คือ 19.67 ดิฉันดีใจและภูมิใจมากเลยค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)