เงินเดือนออก 30/1/58

วันนี้เป็นวันที่ดิฉันรอคอยค่ะ ทุกสิ้นเดือนของทุกๆ เดือน ทางโรงเรียนจะมีซองมาให้ค่ะ ซึ่งเป็นค่าน้ำมันรถ และค่าที่พักให้นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู คนละ 1500 บาท ซึ่งก่อนหน้าที่จะถึงวันสิ้นเดือนของทุกๆ เดือนนั้น ดิฉันได้วางแผนการใช้เงินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ และนอกจากเงินค่าที่พักและค่าน้ำมันรถแล้ว ดิฉันและเพื่อนๆ นักศึกษายังได้ค่าจากการสอนพิเศษจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 อีกคนละ 520 บาทค่ะ เพราะฉะนั้นในทุกๆ สิ้นเดือน ดิฉันจะมีความสุขเป็นพิเศษค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)