เข้าร่วมการประชุม 5/1/58

เป็นการประชุมในห้องประชุมเล็กๆ ที่แสนจะอบอุ่น วันนี้ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมกับทางคณะครูฝ่ายประถมและมัธยม เกี่ยวกับหัวข้อของการเตรียมรับการประเมินภายใน และหัวข้อเรื่องงานประจำปีที่จะมาถึงในไม่นานนี้ คือ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนธนรัตน์วิทยา ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงานต่างๆ โดยแบ่งผู้รับผิดชอบตามระดับชั้นที่ครูเป็นครูประจำชั้นอยู่ และดิฉันก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารร่วมกับครูประชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)