ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

tomzt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยังเพลิดเพลินกับการนำเอาเอกสารจาก Microsoft Word มาใช้ใน WordPress เลยนึกได้มีว่ามีบทความที่เขียนขึ้นตอนทำงานวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา(เขียนเหมือนจบมานาน 5555) เลยเอาลงมาให้อ่านกัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคครับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภค
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Factors Affecting on Consumers Decision Making Toward Purchasing Electric Appliances in Nakhon Ratchasima

นายสุเทพ ยนต์พิมาย นางสาวพรหมภัสสร รุ่งโรจน์วรกุล นายมนตรี ซึมรัมย์ นายณัฐพงศ์ เพชรบุตร1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ่านต่อได้ที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื้นที่แบ่งบันความรู้ความเห็น (0)