ผลงานที่ภาคภูมิใจ 6/2/58

และแล้ววันนี้ก็มาถึง กับผลงานของดิฉันในตลอดระยะเวลาที่ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนธนรัตน์วิทยา จังหวัดลำพูน ผลงานต่างๆที่ดิฉันตั้งใจเก็บรวบรวมในแฟ้มสะสมงาน รายงานการวิจัยทั้งหมด 3 เล่ม และแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดที่ดิฉันได้ทำการสอนมา ซึ่งแต่งานทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และดิฉันพร้อมที่จะส่งในวันที่ 14/2/58 นี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)