รวบรวมงาน

8-9/2/58

มีเวลาเว้นระยะก่อน ติดตามผลว่ากลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ได้หรือไม่

กลุ่มกลับมารวบรวม เรียบเรียงสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมา

- งานเอกสาร จัดทำรูปเล่มรายงานต่อ
- งานแผนที่เดินดิน จัดทำแผนที่เดินดินฉบับเต็มต่อ
- งานถ่ายทำวิดีโอเพื่อไปเล่าในวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางโครงเรื่อง

เริ่มการถ่ายทำ เเละการตัดต่อบางส่วน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เก็บงานเวชศาตร์ชุมชน57 บ้านน้ำเป็นความเห็น (0)