ปวดหลังแก้ได้แค่กายบริหาร

6/2/58

หลังจากทำประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มข้น

ก็ถึงวันที่จะทำกิจกรรมแก้ไข ป้องกันปัญหาปวดหลังจากการทำงานกันเสียที่
เช้าเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ในการ intervention
- ซ้อม run through
- จัดสถานที่
- เวลากิจกรรม 16.00 -19.30

ทุกอย่างพร้อม อสม.และกลุ่มเป้าหมายมากันมากตามที่กลุ่มตั้งใจ

กิจกรรมดำเนินไปอย่างเป็นกันเอง ได้ทั้งความรู้ความเข้าใจ และความสนุกสนาน

- ค่ำๆจึงมาประชุมสรุปปัญหาในงาน
- วิเคราะห์ผลการทำ intervention

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เก็บงานเวชศาตร์ชุมชน57 บ้านน้ำเป็นความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Yes and More exercises can help our health!