แต่งข้อสอบปลายภาค 11/2/58

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เมื่อว่างจากงานสอนแล้วต้องมาอยู่ติดหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะ เพราะทางโรงเรียนได้กำหนดวันเวลาในการส่งข้อสอบนั่นคือ ต้องส่งก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ค่ะ วันนี้เป็นวันที่ดิฉันต้องใช้ทั้งความคิดและความรู้ที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับการแต่งข้อสอบนำมาใช้ในการแต่งข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และวิชาเกษตร(สัตว์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาเกษตร (พืช) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และวิชางานประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแล้วข้อสอบทั้งหมดก็แต่งเสร็จเรียบร้อยค่ะ ดิฉันหวังว่าสิ่งที่ดิฉันได้สอนนักเรียนไป นักเรียนจะนำมาทำข้อสอบได้คะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)