หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง หนึ่งในหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

เมื่อ พ.ศ.2475 ครูลาด มณีวงศ์ครูโรงเรียนบ้านห่องแดง มีบ้านพักอยู่ที่ตำบลหนองไฮ เดินผ่านหนองน้ำเพื่อไปสอน เห็นความอุดมสมบูรณ์บริเวณรอบหนองน้ำ ที่มีชื่อเรียกว่า หนองหมามัง** จึงจับจองพื้นที่บริเวณรอบหนองน้ำ และชักชวนญาติพี่น้องจาก อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ให้มาตั้งรกรากบริเวณทิศใต้ของหนองน้ำ ต่อมามีราษฎรจากบ้านหนองไฮและบ้านโนนกลางมาตั้งบ้านเรือนบริเวณหนองน้ำเพิ่มมากขึ้น และเรียกชื่อบ้านว่า "บ้านหนองมัง"

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง ต.โนนกลางอ.สำโรงจ.อุบลราชธานี ได้ก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมีนายปิยะทัศน์ ทัศนิยมเป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 17 ครัวเรือน เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรแบบอินทรีย์ลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของโลกกลุ่มมีกิจกรรมหลักคือการร่วมกันทำกองทุนปุ๋ยการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรด้วยตนเอง การจัดประชุมให้ความรู้แก่สมาชิกอยู่เป็นประจำและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้

ตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่....


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมู่บ้านแม่ข่าย วท.ความเห็น (0)