วาดรูปวันพ่อ (2/12/57)

เนื่องจากอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของวันพ่อ วันนี้ผมได้สอนนักเรียนชั้นป. 1/1 สอนการวาดรูปในโปรแกรม Paint ผมจึงสอนการวาดรูปพ่อลูกแบบง่ายๆ ในหัวข้อพ่อของฉัน โดยใช้เครื่องมือแบบง่ายๆ ให้นักเรียนวาดรูปคนจากสี่เหลี่ยมและวงกลม ใช้สี่เหลี่ยมในการวาดตัว แขน และขา วงกลมวาดรูปใบหน้า ดวงตา มือ และเท้า ใช้เส้นตรงเติมส่วนต่างๆ และลงสีให้สวยงาม


ส่วนสำหรับชั้น ม. 2 วันนี้ผมสอนเรื่อง การทำงานของอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยมีเนื้อหาดังนี้

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหมือนใยแมงมุมที่แผ่ออกไปกว้างไกลและมีจุดเชื่อมต่อกันมากมายทั่วโลกโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เื่อมต่ออยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเรียกว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือไอพีเอส (IPS) ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายจะเก็บค่าบริการไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการเชื่อมต่อว่าใช้เทคโนโลยีใด

เทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีดังนี้

1 โมเด็ม

2 เอดีเอสแอล

3 ไอเอสดีเอ็น

4 แอร์การ์ด

5 ทรีจี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)