.....สอนนักเรียนปฏิบัติความดี 5 ห้อง>>การแข่งขันความดี 5 ประการ

ถ้ามีความตั้งใจจะทำอะไรก็มักประสบความสำเร็จ

สวัสดีเช้าแรกที่สดใส....ดิฉันทุกช่วงกลางวันและตอนเย็นต้องควบคุมตัวแทนนักเรียน 5 ห้องชีวิตมาซ้อมที่จะไปแข่งขันในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ณ.ศูนย์กาดค้ากาดสวนแก้ว >>รายละเอียดการแข่งขันก็มีดังนี้ จะแบ่งเป็นฐาน 4 ฐาน


1. ฐานแสดงทักษะการจัดกระเป๋าเดินทาง 2. ฐานแสดงทักษะการจัดห้องเรียน 3. ฐานแสดงทักษะการร้องเพลงประสานเสียงอย่างสร้างสรรค์ 4. ฐานแสดงทักษะการเชิญชวนนักเรียนชายมาบวชสามเณรภาคฤดูร้อน .....แต่ละฐานก็จะมีกรรมการตัดสิน

#มันเป็นอะไรที่ต้องคิดหนักมาก เพราะซ้อมไม่ทันแน่ ๆ คิดไว้ อีกอาทิตย์เดียวก็จะแข่งขัน "แต่ก็ขอบคุณนักเรียนที่เป็นตัวแทนสละเวลามาซ้อมและตั้งใจ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)