ถ่ายวิดีโอนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลประราชทาน

โรงเรียนหางดงรัฐราชอุปถัมภ์ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจำเป็นต้องมีวิดีโอในการประกวด ซึ่งผมก็ทำหน้าที่ในการถ่ายวิดีโอให้นักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสมพงษ์ ตระการศุภกร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)