ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน"ขนนเปี๊ยะบัวหิมะสร้างรายได้สู่ชุมชน"

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(งบ สส.) "ขนนเปี๊ยะบัวหิมะสร้างรายได้สู่ชุมชน" วันที่ 18-27 กรกฎาคม 2557

ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

๒. เพื่อให้มีทักษะความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพ และสามารถเลือกเป็นอาชีพเสริมได้

๓. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างความสามัคคีให้

เกิดขึ้นและเกิดการรวมตัวกันในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนตำบลไผ่ลิง จำนวน ๒๕ คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ลิงความเห็น (0)