เรื่องเล่าจากครูเพ็ญศรี กานุมาร โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อบจ. มหาสารคาม

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมได้รับเรื่องเล่าประสบการณ์แห่งความสำเร็จของครูเพ็ญศรี กานุมาร ครูจากโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ โรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (อบจ.มหาสารคาม) ท่านเป็น ๑ ใน ๓ ของ "ครูเพื่อศิษย์" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ หรือ CADL ประกาศยืนยันว่าท่าน "ลุยจริง" "ทำจริง" และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับนักเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ... CADL ได้เดินทางไป "ถอดบทเรียน" ครูเพ็ญศรี แล้วในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำลังเรียบเรียงรายละเอียดเพื่อเสนอต่อไป

ครูเพ็ญศรี กานุมาร เอง ท่านได้เขียนบันทึกเผยแพร่ และส่งมาทาง CADL ผมเห็นว่า เป็นประโยชน์ จึงนำมาแบ่งปันกันทางบันทึกนี้ครับ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ)
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน LLEN มหาสารคามความเห็น (0)