R2R ประเทศไทยไปน่าน : ๑. เดินทาง


ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ผมร่วมเดินทางไปจังหวัดน่านกับทีม R2R ศิริราช เป็นการลงพื้นที่เพื่อหาทางสร้างความเข้มแข็งของ เครือข่าย R2R ประเทศไทย ที่กระทรวงสาธารณสุข เข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ในลักษณะที่สนับสนุนให้เป็นเครือข่ายดำเนินการสนับสนุน R2R โดยใช้ฐานการจัดการเป็นเขตสาธารณสุข

แต่เครือข่าย R2R ประเทศไทย ที่มีอยู่เดิม เกิดขึ้นเอง ตามภาวะผู้นำของคนในระบบสาธารณสุขในพื้นที่ มีความไม่เป็นทางการสูง

แม้จะตระหนักว่ากิจกรรม R2R มีธรรมชาติเป็นความสัมพันธ์แนวราบ หากมีการใช้การจัดการ แบบอำนาจนิยม ก็เสี่ยงต่อการเกิด R2R เก๊ ทำเพื่อเอาใจนายเป็นปฐม ผู้ป่วยไม่ได้รับประโยชน์

การจัดการแบบอำนาจนิยมจากเบื้องบนของยอดปิระมิดแห่งอำนาจ มีโอกาสสั่งการเพื่อประโยชน์ตน หรือผลงานของตนเป็นตัวตั้ง แตกต่างจาก R2R ของแท้ ที่ยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการเป็นตัวตั้ง ตามด้วยการพัฒนาคนหน้างาน และพัฒนาหน่วยงานให้เป็น LO (Learning Organization)

การจัดการในระบบราชการ มีความเป็นอำนาจนิยมอยู่ในที เพราะใช้โครงสร้างที่แข็งตัว คนที่มารับผิดชอบมาตามคำสั่ง ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้เป็นการแต่งตั้งตามความสามารถ หรือแต่งตั้ง ตามความสามารถ แต่ก็ไม่ใช่ความสามารถในการสนับสนุนงานในลักษณะ R2R

เดาว่าเพราะผมพูดเรื่องพวกนี้ได้เพราะเป็นคนแก่ จึงได้รับเชิญให้ร่วมไปกับคณะ เพื่อช่วยกันหาทาง สร้างความราบรื่นในการเชื่อมโยงเครือข่าย R2R ประเทศไทยของเดิม กับที่กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาสนับสนุน อย่างเป็นทางการ ใช้กระบวนการเรียนรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเห็นคุณค่าร่วมกัน เป็นเครื่องมือ ทีมงานบอกว่า ใช้กระบวนการ World Café

ผมดีใจที่ได้ไปน่านในครั้งนี้ นอกจากไปเป็นกองเชียร์ R2R แล้ว ยังต้องการไปสัมผัสอากาศหนาว และบรรยากาศฤดูหนาวบนดอยในภาคเหนือด้วย ผมชอบอากาศหนาว และบรรยากาศธรรมชาติ

คณะ R2R ที่เดินทางจากดอนเมือง ด้วยสายการบินนกแอร์ ไปจังหวัดน่านมีถึง ๓๖ คน ครึ่งลำของ เครื่องบิน Q 400 ที่มี ๗๒ ที่นั่งพอดี เครื่องบินบินเหนือทิวเขาสุดลูกหูลูกตา ช่วงหนึ่งบินผ่านเขื่อนสิริกิติ์ เห็นวิวอ่างเก็บน้ำ ที่มีลำน้ำเอ่อระหว่างหุบเขาหลากหลายทิศทาง สวยงามมาก เสียดายที่ผมไม่ได้นั่งริมหน้าต่าง จึงไม่ได้ถ่ายรูปมาฝาก

แต่หลังจากนั้น วิวเบื้องล่างให้ความหดหู่ เพราะเป็นทิวเขาหัวโล้น

สนามบินน่านสวยงาม เป็นอาคารใหม่ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน คือแพทย์หญิงณัฐกร ประกอบ กรุณามาต้อนรับคณะของเรา ทางโรงพยาบาลน่านให้ความช่วยเหลือ คณะของเราอย่างดีเยี่ยม มี เภสัชกรสมพล ศิริรัตนพฤกษ์ คอยดูแลตลอด ๓ วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จัดหาข้าวหลามท่าวังผาอันลือชื่อมาให้เราชิม แถมให้นำกลับบ้านด้วย

ผมเคยเขียนบันทึกการไปจังหวัดน่านที่นี่วิจารณ์ พานิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)