JJ15V2_2 คุณภาพการศึกษา จะยกไหวใหมนี่

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มาตรฐานที่สาม

เครื่องมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา KM เติมเต็มงานประจำ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เติมให้เต็ม ต่อให้พัฒนา สร้างสานสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้

คุณเรียนรู้ จากเรื่่องจริงในร้าน ที่ขายกุ้งแม่น้ำ ตัวละ ๗๐๐ บาท มาตกตรงที่ ผลไม้รวม ที่ให้ "ไม้จิ้ม ที่แถมตามรถเข็น" จิ้มผลไม้

กิจกรรม สอบทานความรู้พอื้นฐาน หรือ BAR = Before Action Review ทำให้รู้เขา รู้เรา ว่าสมควรจะต่อยอดอย่างไร

AAR = After Action Review จากเป้าหมาย สู่การพัฒนาต่อยอด ส่วนใหญ่ตั้งใจจะนำไปทำอะไรต่อ

พร้อมกับ ผลสะท้อนวิทยากร ที่ต้องการขยายเวลาเพิ่มฝนการจัดการเรียนรู้ อยู่ที่ผู้บริหาร จะวางแผนกันอย่างไร

เดือนแห่งความรัก คงต้อง พร้อมที่ จะมอบ สิ่งที่ชอบ ที่ชอบให้กับ คณาจารย์ ผู้มีความตั้งใจจริง

JJ15 Give and Grow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เดือน แห่งความรัก. สากล.

เริ่มด้วยการจัดการความรู้สึกก่อน

ให้. >>>ความรัก >>>ความรู้. >>>>ความเข้าใจ

" ให้ความรัก. ก่อน ให้ ความรู้. "

ตามที่ ครู เคยสอนไว้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

เดินทางเยอะมากเลยครับ

ไม่เคยเข้าไปใน ม ราชภัฏอยุธยา

ปกติไปแต่ที่โรงพยาบาลครับ

ขอบคุณมากๆครับ