ปล่อยโคม ปล่อยทุกข์ปล่อยโศก 7/11/57

วันนี้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมทำกิจกรรม ปล่อยโคม ผอ.โรงเรียนได้กล่าวก่อนการเปิดพิธีว่า การปล่อยโคมลอยเป็นการปล่อยเคราะห์กรรมสิ่งที่ไม่ดีงามให้ลอยออกไปจากชีวิต และเป็นประเพณีของชาวล้านนากัน โดยดิฉันได้ทำการควบคุมการปล่อยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เพื่อที่รักษาความปลอดภัยในการจุดไฟให้นักเรียนเพื่อที่ะไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนค่ะ นักเรียนต่างมีความสุในการปล่อยโคมเป็นอย่างมากค่ะ ระหว่างที่รอให้โคมขึ้นนักเรียนต่างมีการอธิฐานด้วยกันค่ะ โดยใช้คาบเรียนที่ 5 ในการปล่อยโคมและการเรียนการสอนต่อหลังจากที่มีการปล่อยครบทุกระดับชั้นค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)