กิจกรรมวันพ่อ 4/12/57

วันนี้วันที่ 4 ธันวาคมทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็น วันพ่อแห่งชาติ ทางโรงเรียนธนรัตน์จึงได้มีการถวายพระพรในวันนี้ค่ะ โดยให้ครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการถวายพระพรในครั้งนี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)